Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

INFORMACJA

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o., rezygnuje z pokrywania kosztów prowizji bankowych.

 

 

3 grudnia 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

 

                   Działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1152 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RET.070/85/D2/2018.KR z dnia 15 października 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łukta na okres 3 lat.

                                   Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 25 października 2018 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia czyli od dnia  2  L I S T O P A D A 2018 r. na okres 3 lat.

Aktualna taryfa dostępna jest w załączniku.

    

 

26 października 2018
Czytaj więcej o: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 01 lipca 2016 r. każdy Odbiorca usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków posiadać będzie
indywidualne konto bankowe – wskazane w fakturze.

 

Od wpłat na konta ZGK w Łukcie, dokonywanych w Warmińskim Banku Spółdzielczym oddział w Łukcie nie pobierane są dodatkowe opłaty.

 

16 czerwca 2016
Czytaj więcej o: