Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

.

 

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją inwestycji programu "Telemetria na służbie mieszkańców" na terenie gminy Łukta w  najbliższym czasie rozpocznie się sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe”.

W związku z realizacją inwestycji Odbiorcy usług będą zobligowani do:

  1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza głównego wraz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza głównego będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobowiązany do przeróbki instalacji wewnętrznej w celu umożliwienia montażu wodomierza głównego z nakładką radiową w miejscu łatwo dostępnym.

  2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentującym Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz główny.

  3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza głównego i montażu „nowego”.

  4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza głównego.

  5. Odbiorcy - ryczałtowi na własny koszt będą zobowiązani do dokonania przebudowy instalacji wodociągowej w swojej nieruchomości w celu umożliwienia instalacji wodomierza głównego wyposażonego w nakładkę radiową.

Odbiorcy usług, którzy posiadają wodomierze tj.: „podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody", nie są objęci systemem odczytów radiowych - będą mieli możliwość odpłatnej ich wymiany przez Wykonawcę.

Jednocześnie informuję że :

  • celem usprawnienia realizacji zadania zostanie opracowany harmonogram wskazujący termin wymiany wodomierzy głównych w poszczególnych miejscowościach, który każdorazowo na 7 dni przed przystąpieniem do prac montażowych będzie podawany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej http://zgk.lukta.com.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości,

  • wodomierze („podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody") winny mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną w przypadku jej braku powinny być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji,

  • w przypadku gdy wodomierze („podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody") nie zostaną wymienione na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe”, w celu rozliczenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków, Odbiorca usług zobowiązany będzie do przekazywania ich stanu Spółce za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej http://zgk.lukta.com.pl/ lub na adres e-mail zgk@lukta.com.pl oraz telefonicznie na numer 89 647 53 25. 

 

 

 

 

 

 

 

14 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: .

INFORMACJA

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o., rezygnuje z pokrywania kosztów prowizji bankowych.

 

 

3 grudnia 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

 

                   Działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1152 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RET.070/85/D2/2018.KR z dnia 15 października 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łukta na okres 3 lat.

                                   Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 25 października 2018 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia czyli od dnia  2  L I S T O P A D A 2018 r. na okres 3 lat.

Aktualna taryfa dostępna jest w załączniku.

    

 

26 października 2018
Czytaj więcej o: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021