Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 - 2024

Działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz.2028 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RZT.70.163.85.2021/D.JM z dnia 23 lipca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łukta na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 6 sierpnia 2021 roku na stronie  BIP  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  i  wchodzi  w  życie  po  upływie  7  dni  od  ogłoszenia czyli od  dnia  14 SIERPNIA 2021 r. na okres 3 lat. Aktualna taryfa dostępna jest w załączeniu.

Informujemy, że Rada Gminy  w Łukcie podjęła  uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług  –  grupa taryfowa  K 1 w wysokości 1,00 zł/m3 - netto. Uchwała NR XXXV/34/2021 w załączeniu.

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju pracownicy tutejszej Spółki nie dokonują odczytów wodomierzy, prosimy o przekazywanie stanów wodomierza/y:  telefonicznie: 89 647 53 25, na adres e-mail zgk@lukta.com.pl lub pozostawiać w skrzynce pocztowej znajdującej się na budynku siedziby Spółki.

9 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 - 2024

Ocena przydatności wody do spożycia - hydrofornia Łukta

4 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Ocena przydatności wody do spożycia - hydrofornia Łukta

ODCZYTY WODOMIERZY

 

ZGKs.3162.II.6.2021                                                                                               Łukta,14 kwietnia 2021 r.

 

                                                                                                                 MIESZKAŃCY, ODBIORCY USŁUG

                                                                                                                           Z TERENU GMINY ŁUKTA

 

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, podjęte zostały decyzje polegające na ograniczeniu do minimum kontaktu pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o. z petentami i odbiorcami usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków jak również dodatkowych usług świadczonych przez Spółkę.

Pracownicy tutejszej Spółki do odwołania nie będą dokonywać odczytów wodomierzy.

Wprowadzono następujące działania:

  1. Stany wodomierza/y można podawać telefonicznie: 89 647 53 25,
    na adres e-mail
    zgk@lukta.com.pl lub pozostawiać w skrzynce pocztowej znajdującej się na budynku siedziby Spółki.

  2. W przypadku braku stanu wodomierza/y (odczytu) faktury będą wystawiane na podstawie dotychczasowych prognoz.

  3. Faktury zostaną wysłane pocztą lub na posiadany e-mail odbiorcy usług.

  4. Rozliczenie faktyczne nastąpi po odczycie wodomierza/y.

     

W związku z realizacją inwestycji programu "Telemetria na służbie mieszkańców" na terenie gminy Łukta w najbliższym czasie rozpocznie się sukcesywna wymiana wodomierzy głównych, prosimy zatem o przekazywanie numerów telefonów do kontaktu w celu ustalenia terminu wymiany.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                                                                        (-) Dariusz Struk

 

14 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: ODCZYTY WODOMIERZY